قانون کار و محیط کار - سوئد وکلا آنلاین

قانون کار و محیط کار نگرانی این شرایط و شرایطی در زندگی کاری استاین منطقه همچنین شامل مسائل مربوط به حقوق و دستمزد شکل گیری و میانجیگری در اختلافات کارگری است. نمایشگاه شرایط و محیط کاری خوب پیش نیاز برای بهره وری بالا در اقتصاد سوئد که توسط بالا مشارکت نیروی کار و سطح بالایی از اشتغال است. شرایط در سوئد بازار کار باید عادلانه و مناسب و معقول. ناوبری صفحه کلید در جستجو و فیلتر انجام شده است با استفاده از ترکیبی از تب, وارد کنید و کلید های. استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت بین زبانه. به انتخاب مورد نظر تب استفاده از کلید است ژانویه · مقاله از دولت, وزارت فرهنگ, وزارت آموزش و پرورش و تحقیقات, وزارت, استخدام وزارت سازمانی و نوآوری وزارت بهداشت و امور اجتماعی, وزارت دادگستری, وزارت محیط زیست, جوهانسون.