باز کردن یک حساب بانکی - دانشگاه بوراس

لطفا رعایت آن است که همیشه لازم نیست برای تبادل دانش آموزان (به خصوص از اتحادیه اروپا کشور) برای باز کردن یک حساب بانکی در سوئدبه دست آوردن یک کرون حساب بانکی و کارت اعتباری ممکن است لازم باشد برای برخی از دانش آموزان به منظور قادر به پرداخت صورتحساب برای مثال اجاره خود را. شما همچنین قادر خواهد بود به دنبال ما را به یکی از بانک های محلی برای باز کردن یک حساب بانکی است. برنامه ریزی شده در روز: سه شنبه ده سپتامبر سال بین است اگر شما در حال اقامت در سوئد برای بیش از یک سال و دریافت یک شماره شناسایی شخصی شما باید فکر می کنم در مورد باز کردن یک حساب بانکی به عنوان آن را در زندگی روزمره را آسان تر برای شما. در این صورت شما می توانید یک بانک انتخابی خود را در فرد هنگامی که شما دریافت شماره شناسایی شخصی.